Trzy kroki

do sukcesu

Spółki w grupie RLTY Investments duplikują sprawdzony model inwestycyjny, stanowiący bazę dla rozwoju, który wzbogacany jest przez dodanie unikalnych narzędzi zależnych od skali i specyfiki projektu. Nasz model jest unikatowy na rynku gier komputerowych, a także pionierski na rynku gier planszowych. Charakteryzują go trzy elementy:

Analiza

Podstawą funkcjonowania każdej spółki jest wnikliwa analiza rynku gier, ale także trendów w rozrywce, popkulturze i społeczeństwie. Dzięki znajomości bieżących trendów, ale również doświadczeniu zaangażowanych w pracę specjalistów, możliwa jest ocena potencjału danego projektu, jego tematyki, długości cyklu życia danej mody, przewidywania ewolucji trendów i możliwości zaadresowania ich dobrze rozplanowanym projektem lub rezygnacji z potencjalnie interesującego, przez wzgląd na jego niski potencjał monetyzacji długoterminowej.

Weryfikacja

Jeśli potencjalny projekt spełni oczekiwania oparte na analitycznych wnioskach i zdobędzie przychylne opnie naszych specjalistów, rozpoczyna się wieloetapowy proces weryfikacji potencjału wydawanych tytułów. Rozpoczynają go testy wewnętrzne, w przypadku posiadania grywalnego prototypu lub, w przypadku posiadania jedynie GDD (game design document), mają miejsce zewnętrzne, dodatkowe sesje consultingowe, możliwe dzięki zbudowanym już relacjom w branży gamingowej.

Następnym etapem weryfikacji projektu jest preprodukcja oparta na przygotowaniu materiałów wizualnych i strony Steam, pozwalająca na określenie zainteresowania grą społeczności (określane na podstawie tempa przyrostu Wishlisty), a także mediów (ewentualne artykuły, informacje, pojawienie się w zestawieniach). W przypadku wybranych projektów alternatywą preprodukcji jest kampania na platformie Kickstarter. Zbiórka społecznościowa (ang. crowdfunding) środków na grę na globalnych portalach umożliwia częściowy zwrot kosztów produkcji jeszcze przed wydaniem gry, ale przede wszystkim gwarantuje poszerzenie zasięgów komunikacji i dotarcie do nowych odbiorców, co pozwala na budowanie świadomości danej marki i określenie sentymentu rynku względem projektu.

Co więcej, dzięki udostępnieniu podczas kampanii grywalnej wersji Demo gry, twórcy otrzymują feedback docelowej grupy odbiorców, co pozwala na efektywną i przemyślaną modyfikację projektu i lepsze zaadresowanie potrzeb odbiorców. Dotychczas w ramach projektów powiązanych z RLTY Investments zrealizowanych zostało sześć kampanii Kickstarter, wszystkie zakończone sukcesem.

Dywersyfikacja

Finalnie, dzięki powielaniu przedstawionego modelu przy kilku produkcjach rocznie w ramach jednej Spółki i kilkudziesięciu w ramach struktury, zminimalizowane zostaje ryzyko spadku wartości akcji w przypadku braku sukcesu jednej gry, ponieważ sukces Spółki nie jest uzależniony od jednego tytułu ani nie ogranicza się ona do produkcji gier z jednego gatunku lub na jeden nośnik.

Copyright 2019 by RLTY Investments